Tỷ lệ kèo bóng đá chính xác trước trận đấu

Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
SABA ELITE FRIENDLY Virtual PES 21 - 5 Mins Play
0-0
1H 3'
Barcelona (V)
Real Madrid (V)
Hòa
0
-0.83
0.63
0.5
0.71
u
-0.91
4.00
2.93
1.79
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 21 - 20 Mins Play
0-1
2H 9'
Belarus (V)
Burkina Faso (V)
 
 
3-1
2H 11'
Georgia (V)
Ecuador (V)
 
 
 
 
 
 
 
 
0-0
1H 8'
Nhật Bản (V)
Montenegro (V)
Hòa
0.5
0.99
0.77
1.5
0.81
u
0.95
1.99
3.60
2.71
0/0.5
-0.78
0.54
0.5
0.99
u
0.77
2.98
5.50
1.58
0/0.5
0.65
-0.89
1.5/2
-0.98
u
0.74
0
0.35
-0.59
0.5/1
-0.68
u
0.44
1-0
1H 11'
Na Uy (V)
Cộng hòa Séc (V)
Hòa
0
0.64
-0.88
2.0
0.84
u
0.92
1.25
13.00
3.65
0/0.5
-0.86
0.62
2/2.5
-0.87
u
0.63
SABA CLUB FRIENDLY Virtual FIFA 21 - 16 Mins Play
0-5
2H 12'
Parma (V)
Piemonte Calcio (V)
 
 
0-1
Union Berlin (V)
FC Koln (V)
Hòa
0
0.93
0.83
2.0
1.00
u
0.76
11.00
1.29
3.45
0.46
0/0.5
-0.70
1.5/2
0.58
u
-0.82
Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
*THẾ VẬN HỘI 2020 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI NHẬT BẢN)
TRỰC TIẾP 03:00PM
Đức U23
Bờ Biển Ngà U23
Hòa
0/0.5
0.85
-0.93
2.5
0.90
u
1.00
2.14
3.20
3.30
0/0.5
-0.80
0.70
1.0
0.95
u
0.95
2.59
4.10
2.13
0.5
-0.87
0.79
2.5/3
-0.89
u
0.79
0
0.58
-0.68
1/1.5
-0.74
u
0.64
0
0.57
-0.65
2/2.5
0.67
u
-0.77
0.35
0/0.5
-0.45
0.5/1
0.63
u
-0.73
0.5/1
-0.68
0.60
3.0
-0.63
u
0.53
0.5/1
-0.39
0.29
1.5
-0.56
u
0.46
TRỰC TIẾP 03:00PM
Brazil U23
Ả Rập Xê Út U23
Hòa
1.5/2
0.87
-0.95
3/3.5
1.00
u
0.90
1.22
10.00
6.00
0.5/1
0.84
-0.94
1/1.5
0.87
u
-0.97
1.61
8.10
2.83
2.0
-0.86
0.78
3.0
0.75
u
-0.85
1.0
-0.82
0.72
1.5
-0.87
u
0.77
1.5
0.68
-0.76
3.5
-0.81
u
0.71
1/1.5
-0.58
0.48
1.0
0.47
u
-0.57
2/2.5
-0.66
0.58
2.5/3
0.63
u
-0.73
1.5
-0.46
0.36
1.5/2
-0.62
u
0.52
TRỰC TIẾP 03:30PM
Hàn Quốc U23
Honduras U23
Hòa
0.5/1
0.96
0.96
2.5
-0.95
u
0.85
1.74
4.60
3.45
0/0.5
0.96
0.94
1.0
-0.93
u
0.83
2.38
5.10
2.06
0.5
0.74
-0.82
2/2.5
0.77
u
-0.87
0.5
-0.72
0.62
0.5/1
0.63
u
-0.73
1.0
-0.76
0.68
2.5/3
-0.79
u
0.69
0.5/1
-0.49
0.39
1/1.5
-0.64
u
0.54
0/0.5
0.51
-0.59
2.0
0.51
u
-0.61
0
0.37
-0.47
0.5
0.50
u
-0.60
TRỰC TIẾP 03:30PM
Romania U23
New Zealand U23
Hòa
0
0.89
-0.97
2/2.5
0.96
u
0.94
2.56
2.76
3.05
0
0.83
-0.93
1.0
-0.82
u
0.72
3.20
3.65
1.95
0/0.5
-0.80
0.72
2.5
-0.83
u
0.73
0/0.5
-0.64
0.54
0.5/1
0.74
u
-0.84
0.5
-0.64
0.56
2.0
0.62
u
-0.72
0.45
0/0.5
-0.55
1/1.5
-0.56
u
0.46
0.62
0/0.5
-0.70
2.5/3
-0.63
u
0.53
0.5/1
-0.30
0.20
0.5
0.51
u
-0.61
TRỰC TIẾP 06:00PM
Úc U23
Ai Cập U23
Hòa
0
-0.99
0.91
2.0
0.82
u
-0.92
2.79
2.65
2.90
0
0.98
0.92
0.5/1
0.80
u
-0.90
3.50
3.40
1.91
0.66
0/0.5
-0.74
2/2.5
-0.88
u
0.78
0.52
0/0.5
-0.62
1.0
-0.75
u
0.65
0/0.5
-0.71
0.63
1.5/2
0.60
u
-0.70
0/0.5
-0.60
0.50
0.5
0.54
u
-0.64
0.37
0.5/1
-0.45
2.5
-0.73
u
0.63
0.17
0.5/1
-0.27
1/1.5
-0.52
u
0.42
TRỰC TIẾP 06:00PM
Tây Ban Nha U23
Argentina U23
Hòa
0.5
0.94
0.98
2/2.5
0.94
u
0.96
1.94
3.90
3.25
0/0.5
-0.93
0.83
1.0
-0.90
u
0.80
2.58
4.60
2.02
0.5/1
-0.83
0.75
2.5
-0.82
u
0.72
0.5
-0.63
0.53
0.5/1
0.65
u
-0.75
0/0.5
0.65
-0.73
2.0
0.66
u
-0.76
0
0.47
-0.57
1/1.5
-0.60
u
0.50
1.0
-0.59
0.51
2.5/3
-0.66
u
0.56
0.5/1
-0.42
0.32
0.5
0.47
u
-0.57
TRỰC TIẾP 06:30PM
Nhật Bản U23
Pháp U23
Hòa
0/0.5
1.00
0.92
2.5/3
0.98
u
0.92
2.26
2.99
3.30
0
0.71
-0.81
1.0
0.76
u
-0.86
2.74
3.60
2.18
0.5
-0.79
0.71
2.5
0.74
u
-0.84
0/0.5
-0.73
0.63
1/1.5
-0.80
u
0.70
0
0.66
-0.74
3.0
-0.76
u
0.66
0.42
0/0.5
-0.52
0.5/1
0.49
u
-0.59
0.5/1
-0.60
0.52
2/2.5
0.57
u
-0.67
0.5/1
-0.38
0.28
1.5
-0.60
u
0.50
TRỰC TIẾP 06:30PM
Mexico U23
Nam Phi U23
Hòa
1/1.5
0.90
-0.98
3.0
-0.96
u
0.86
1.40
6.90
4.60
0.5
0.89
-0.99
1/1.5
-0.90
u
0.80
1.89
6.30
2.42
1.5
-0.87
0.79
2.5/3
0.80
u
-0.90
0.5/1
-0.81
0.71
1.0
0.66
u
-0.76
1.0
0.65
-0.73
3/3.5
-0.76
u
0.66
0/0.5
0.58
-0.68
1.5
-0.66
u
0.56
1.5/2
-0.69
0.61
2.5
0.61
u
-0.71
1.0
-0.47
0.37
0.5/1
0.43
u
-0.53
*THẾ VẬN HỘI 2020 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI NHẬT BẢN) - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
07/28 03:00PM
Đội Nhà - Thứ Tư
Đội Khách - Thứ Tư
5.5
0.71
-0.83
22.0
0.88
u
0.98
2.5
0.86
-0.98
9/9.5
0.77
u
-0.91
*THẾ VẬN HỘI 2020 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI NHẬT BẢN) - ĐỘI ĐƠN TÀI/XỈU
TRỰC TIẾP 03:00PM
Đức U23 - Tài
Đức U23 - Xỉu
1.5
0.97
u
0.91
0.5
0.90
u
0.98
TRỰC TIẾP 03:00PM
Bờ Biển Ngà U23 - Tài
Bờ Biển Ngà U23 - Xỉu
1.0
0.92
u
0.96
0.5
-0.73
u
0.61
TRỰC TIẾP 03:00PM
Brazil U23 - Tài
Brazil U23 - Xỉu
2.5
0.95
u
0.93
1.0
0.79
u
-0.91
TRỰC TIẾP 03:00PM
Ả Rập Xê Út U23 - Tài
Ả Rập Xê Út U23 - Xỉu
0.5
0.91
u
0.97
0.5
-0.39
u
0.27
TRỰC TIẾP 03:30PM
Hàn Quốc U23 - Tài
Hàn Quốc U23 - Xỉu
1.5
0.89
u
0.99
0.5
0.85
u
-0.97
TRỰC TIẾP 03:30PM
Honduras U23 - Tài
Honduras U23 - Xỉu
0.5/1
0.92
u
0.96
0.5
-0.48
u
0.36
TRỰC TIẾP 03:30PM
Romania U23 - Tài
Romania U23 - Xỉu
1/1.5
-0.92
u
0.80
0.5
-0.80
u
0.68
TRỰC TIẾP 03:30PM
New Zealand U23 - Tài
New Zealand U23 - Xỉu
1.0
0.90
u
0.98
0.5
-0.64
u
0.52
TRỰC TIẾP 06:00PM
Úc U23 - Tài
Úc U23 - Xỉu
1/1.5
-0.90
u
0.78
0.5
-0.80
u
0.68
TRỰC TIẾP 06:00PM
Ai Cập U23 - Tài
Ai Cập U23 - Xỉu
1.0
-1.00
u
0.88
0.5
-0.66
u
0.54
TRỰC TIẾP 06:00PM
Tây Ban Nha U23 - Tài
Tây Ban Nha U23 - Xỉu
1.5
-0.93
u
0.81
0.5
0.95
u
0.93
TRỰC TIẾP 06:00PM
Argentina U23 - Tài
Argentina U23 - Xỉu
0.5/1
0.77
u
-0.89
0.5
-0.60
u
0.48
TRỰC TIẾP 06:30PM
Nhật Bản U23 - Tài
Nhật Bản U23 - Xỉu
1.5
-0.90
u
0.78
0.5
-0.98
u
0.86
TRỰC TIẾP 06:30PM
Pháp U23 - Tài
Pháp U23 - Xỉu
1/1.5
-0.84
u
0.72
0.5
-0.77
u
0.65
TRỰC TIẾP 06:30PM
Mexico U23 - Tài
Mexico U23 - Xỉu
2.0
0.86
u
-0.98
0.5/1
0.88
u
1.00
TRỰC TIẾP 06:30PM
Nam Phi U23 - Tài
Nam Phi U23 - Xỉu
0.5/1
-0.90
u
0.78
0.5
-0.48
u
0.36
*THẾ VẬN HỘI 2020 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI NHẬT BẢN) - PHẠT GÓC
07/28 03:00PM
Đội Nhà Tổng Số Phạt Góc - Thứ Tư
Đội Khách Tổng Số Phạt Góc - Thứ Tư
12.5/13
0.88
0.96
71.0
0.82
u
-1.00
5.5/6
0.64
-0.80
33.5
0.79
u
-0.97
TRỰC TIẾP 03:00PM
Đức U23 Tổng Số Phạt Góc
Bờ Biển Ngà U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
2.5
0.88
0.96
9.5
-0.96
u
0.78
1.20
6.00
8.50
1/1.5
0.86
0.98
4.5
-0.92
u
0.74
1.40
4.90
5.10
2.5/3
-0.93
0.77
9.0
0.92
u
0.90
1.5
-0.85
0.69
4.0
0.74
u
-0.92
TRỰC TIẾP 03:00PM
Brazil U23 Tổng Số Phạt Góc
Ả Rập Xê Út U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
3.5/4
0.97
0.87
9.5
0.74
u
-0.92
1.10
8.50
10.00
1.5/2
0.75
-0.91
4.5
0.85
u
0.97
1.23
7.10
6.10
4.0
-0.88
0.72
10.0
-0.93
u
0.75
2.0
0.97
0.87
5.0
-0.82
u
0.64
TRỰC TIẾP 03:30PM
Hàn Quốc U23 Tổng Số Phạt Góc
Honduras U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
2.0
0.99
0.85
8.5
0.99
u
0.83
1.36
4.20
6.90
1.0
0.96
0.88
4.0
0.91
u
0.91
1.53
4.00
4.60
2/2.5
-0.79
0.63
8.0
0.78
u
-0.96
0.5/1
0.64
-0.80
3.5
0.65
u
-0.83
TRỰC TIẾP 03:30PM
Romania U23 Tổng Số Phạt Góc
New Zealand U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0/0.5
0.99
0.85
8.5
-0.95
u
0.77
2.12
2.21
5.10
0/0.5
0.99
0.85
4.0
0.95
u
0.87
2.04
2.59
4.10
0.5
-0.89
0.73
8.0
0.72
u
-0.90
0
0.71
-0.87
3.5
0.56
u
-0.74
TRỰC TIẾP 06:00PM
Úc U23 Tổng Số Phạt Góc
Ai Cập U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0
0.86
0.98
8.5
-0.93
u
0.75
2.05
2.18
5.80
0
0.88
0.96
4.0
-0.91
u
0.73
2.25
2.34
4.00
0/0.5
-0.82
0.66
8.0
0.73
u
-0.91
0/0.5
-0.71
0.55
3.5
0.64
u
-0.82
TRỰC TIẾP 06:00PM
Tây Ban Nha U23 Tổng Số Phạt Góc
Argentina U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1/1.5
0.97
0.87
9.5
-0.96
u
0.78
1.61
2.93
6.20
0.5
0.82
-0.98
4.5
-0.97
u
0.79
1.82
2.87
4.50
1.5
-0.90
0.74
9.0
0.92
u
0.90
0.5/1
-0.88
0.72
4.0
0.68
u
-0.86
TRỰC TIẾP 06:30PM
Nhật Bản U23 Tổng Số Phạt Góc
Pháp U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0
0.96
0.88
8.5
-0.98
u
0.80
2.28
2.19
4.50
0
0.91
0.93
4.0
0.99
u
0.83
2.45
2.47
3.25
0/0.5
-0.88
0.72
8.0
0.70
u
-0.88
0/0.5
-0.76
0.60
3.5
0.58
u
-0.76
TRỰC TIẾP 06:30PM
Mexico U23 Tổng Số Phạt Góc
Nam Phi U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
2/2.5
0.76
-0.92
8.5
0.91
u
0.91
1.22
5.50
8.30
1.0
0.68
-0.84
4.0
0.91
u
0.91
1.47
4.45
4.65
2.0
0.64
-0.80
8.0
0.66
u
-0.84
1/1.5
0.99
0.85
3.5
0.58
u
-0.76
*THẾ VẬN HỘI 2020 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI NHẬT BẢN) - THẺ PHẠT
07/28 03:00PM
Đội Nhà Tổng Số Thẻ Phạt - Thứ Tư
Đội Khách Tổng Số Thẻ Phạt - Thứ Tư
0.91
3/3.5
0.93
35.0
0.77
u
-0.95
0.72
1/1.5
-0.88
12.0
0.83
u
0.99
TRỰC TIẾP 03:00PM
Đức U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Bờ Biển Ngà U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
-0.85
0.5
0.69
4.5
0.68
u
-0.86
3.20
1.69
4.65
0.88
0/0.5
0.96
1.5
0.93
u
0.89
3.40
2.35
2.51
0.81
0.5/1
-0.97
5.0
-0.99
u
0.81
0.58
0.5
-0.74
2.0
-0.68
u
0.50
TRỰC TIẾP 03:00PM
Brazil U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Ả Rập Xê Út U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
-0.93
0.5/1
0.77
3.5
0.78
u
-0.96
3.65
1.62
4.35
0.98
0/0.5
0.86
1.5
-0.74
u
0.56
3.95
2.35
2.27
0.84
1.0
1.00
4.0
-0.92
u
0.74
0.58
0.5
-0.74
1.0
0.54
u
-0.72
TRỰC TIẾP 03:30PM
Hàn Quốc U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Honduras U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
-0.89
0.5/1
0.73
4.5
-1.00
u
0.82
3.80
1.56
4.75
0.93
0/0.5
0.91
1.5
-1.00
u
0.82
3.50
2.31
2.49
0.89
1.0
0.95
4.0
0.78
u
-0.96
0.60
0.5
-0.76
2.0
-0.66
u
0.48
TRỰC TIẾP 03:30PM
Romania U23 Tổng Số Thẻ Phạt
New Zealand U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0
0.75
-0.91
4.5
0.84
u
0.98
2.05
2.48
4.35
0
0.83
-0.99
1.5
0.87
u
0.95
2.65
2.92
2.50
0/0.5
-0.96
0.80
4.0
0.64
u
-0.82
0/0.5
-0.72
0.56
2.0
-0.80
u
0.62
TRỰC TIẾP 06:00PM
Úc U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Ai Cập U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0
0.90
0.94
4.5
-0.95
u
0.77
2.25
2.30
4.15
0
0.92
0.92
1.5
-1.00
u
0.82
2.84
2.84
2.41
0/0.5
-0.86
0.70
4.0
0.80
u
-0.98
0/0.5
-0.66
0.50
2.0
-0.58
u
0.40
TRỰC TIẾP 06:00PM
Tây Ban Nha U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Argentina U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
-0.88
0.5/1
0.72
4.5
0.72
u
-0.90
3.35
1.61
4.95
0.99
0/0.5
0.85
1.5
0.97
u
0.85
3.50
2.28
2.52
-0.77
0.5
0.61
5.0
0.97
u
0.85
0.62
0.5
-0.78
2.0
-0.72
u
0.54
TRỰC TIẾP 06:30PM
Nhật Bản U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Pháp U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0.97
0/0.5
0.87
4.5
0.97
u
0.85
2.38
2.14
4.30
0
-0.87
0.71
1.5
0.89
u
0.93
3.15
2.50
2.48
0.71
0.5
-0.87
4.0
0.70
u
-0.88
0.60
0/0.5
-0.76
2.0
-0.75
u
0.57
TRỰC TIẾP 06:30PM
Mexico U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Nam Phi U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0.90
0/0.5
0.94
4.0
0.86
u
0.96
2.37
2.14
4.35
0
-0.95
0.79
1.5
-0.83
u
0.65
3.10
2.69
2.35
0.71
0.5
-0.87
3.5
0.70
u
-0.88
0.65
0/0.5
-0.81
1.0
0.52
u
-0.70
*THẾ VẬN HỘI 2020 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI NHẬT BẢN) - TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
07/28 03:00PM
Đức U23
Bờ Biển Ngà U23
3/3.5
0.90
0.90
12.0
0.95
u
0.85
1.5
0.88
0.92
5.5
-1.00
u
0.80
07/28 03:00PM
Brazil U23
Ả Rập Xê Út U23
5.5/6
0.84
0.96
12.5
0.85
u
0.95
2.5/3
0.94
0.86
5.5
0.63
u
-0.83
07/28 03:30PM
Hàn Quốc U23
Honduras U23
3.0
0.82
0.98
11.0
0.97
u
0.83
1.5
-1.00
0.80
5.0
-1.00
u
0.80
07/28 03:30PM
Romania U23
New Zealand U23
0.5/1
0.93
0.87
11.0
-0.99
u
0.79
0/0.5
0.95
0.85
5.0
-1.00
u
0.80
07/28 06:00PM
Úc U23
Ai Cập U23
0
0.80
1.00
11.0
-0.75
u
0.55
0
0.75
-0.95
5.0
-0.95
u
0.75
07/28 06:00PM
Tây Ban Nha U23
Argentina U23
1.5/2
0.77
-0.97
12.0
0.95
u
0.85
0.5/1
0.75
-0.95
5.5
-0.95
u
0.75
07/28 06:30PM
Nhật Bản U23
Pháp U23
0.5
0.95
0.85
11.0
0.77
u
-0.97
0/0.5
0.98
0.82
5.0
0.85
u
0.95
07/28 06:30PM
Mexico U23
Nam Phi U23
3.5
0.95
0.85
11.5
0.92
u
0.88
1.5/2
-0.97
0.77
5.0
0.85
u
0.95
FANTASY MATCH
07/28 03:00PM
Brazil U23 + Romania U23
Ả Rập Xê Út U23 + New Zealand U23
2.0
0.72
-0.92
5.5/6
0.84
u
0.96
1.0
-1.00
0.80
2.5/3
-0.96
u
0.76
07/28 03:00PM
Đức U23
Brazil U23
0.82
1/1.5
0.98
4.0
0.73
u
-0.93
0.86
0.5
0.94
1.5/2
0.85
u
0.95
07/28 03:00PM
Đức U23
Hàn Quốc U23
0
0.99
0.81
3.0
0.81
u
0.99
0
-1.00
0.80
1/1.5
0.89
u
0.91
07/28 03:00PM
Đức U23
Romania U23
0/0.5
0.84
0.96
2.5/3
0.94
u
0.86
0/0.5
-0.85
0.65
1.0
0.74
u
-0.94
07/28 03:00PM
Đức U23 + Brazil U23
Bờ Biển Ngà U23 + Ả Rập Xê Út U23
2/2.5
0.75
-0.95
5.5/6
0.78
u
-0.98
1.0
0.59
-0.79
2.5/3
0.93
u
0.87
07/28 03:00PM
Đức U23 + Hàn Quốc U23
Bờ Biển Ngà U23 + Honduras U23
1.0
0.80
-1.00
5.0
0.82
u
0.98
0.5
-1.00
0.80
2/2.5
0.95
u
0.85
07/28 03:00PM
Đức U23 + Romania U23
Bờ Biển Ngà U23 + New Zealand U23
0/0.5
0.74
-0.94
5.0
0.78
u
-0.98
0/0.5
-0.95
0.75
2/2.5
-1.00
u
0.80
07/28 03:00PM
Hàn Quốc U23
Brazil U23
-0.93
1.0
0.73
4/4.5
0.88
u
0.92
0.80
0.5
-1.00
2.0
-0.94
u
0.74
07/28 03:00PM
Hàn Quốc U23 + Brazil U23
Honduras U23 + Ả Rập Xê Út U23
2.5/3
0.82
0.98
5.5/6
0.77
u
-0.97
1/1.5
0.90
0.90
2.5/3
-0.94
u
0.74
07/28 03:30PM
Hàn Quốc U23
Romania U23
0.5
0.97
0.83
2.5/3
0.81
u
0.99
0/0.5
-0.92
0.72
1/1.5
-0.94
u
0.74
07/28 03:30PM
Hàn Quốc U23 + Romania U23
Honduras U23 + New Zealand U23
0.5/1
0.80
1.00
5.0
-0.98
u
0.78
0/0.5
0.82
0.98
2/2.5
-0.95
u
0.75
07/28 06:00PM
Úc U23
Nhật Bản U23
0.90
0.5
0.90
2.5
0.83
u
0.97
0.75
0/0.5
-0.95
1.0
0.83
u
0.97
07/28 06:00PM
Úc U23
Mexico U23
1.00
1.0
0.80
3/3.5
1.00
u
0.80
0.80
0.5
-1.00
1/1.5
0.76
u
-0.96
07/28 06:00PM
Úc U23
Tây Ban Nha U23
0.85
0.5
0.95
2.5
0.90
u
0.90
0.72
0/0.5
-0.92
1.0
0.95
u
0.85
07/28 06:00PM
Úc U23 + Nhật Bản U23
Ai Cập U23 + Pháp U23
0/0.5
0.89
0.91
5.0
0.90
u
0.90
0/0.5
-0.87
0.67
2/2.5
-1.00
u
0.80
07/28 06:00PM
Úc U23 + Mexico U23
Ai Cập U23 + Nam Phi U23
1/1.5
0.80
1.00
5/5.5
0.90
u
0.90
0.5
0.82
0.98
2.5
-0.90
u
0.70
07/28 06:00PM
Úc U23 + Tây Ban Nha U23
Ai Cập U23 + Argentina U23
0.5
0.82
0.98
4.5
0.81
u
0.99
0/0.5
0.98
0.82
2.0
0.95
u
0.85
07/28 06:00PM
Nhật Bản U23
Tây Ban Nha U23
0
0.71
-0.91
3.0
0.98
u
0.82
0
0.82
0.98
1/1.5
-0.97
u
0.77
07/28 06:00PM
Nhật Bản U23 + Tây Ban Nha U23
Pháp U23 + Argentina U23
0.5/1
0.80
1.00
5.0
0.82
u
0.98
0/0.5
0.84
0.96
2/2.5
0.92
u
0.88
07/28 06:00PM
Tây Ban Nha U23
Mexico U23
-0.97
0.5/1
0.77
3.5
0.83
u
0.97
0.94
0/0.5
0.86
1.5
0.92
u
0.88
07/28 06:00PM
Tây Ban Nha U23 + Mexico U23
Argentina U23 + Nam Phi U23
1.5/2
0.78
-0.98
5/5.5
0.86
u
0.94
0.5/1
0.84
0.96
2.5
-0.94
u
0.74
07/28 06:30PM
Nhật Bản U23
Mexico U23
-0.94
0.5
0.74
3.5
0.79
u
-0.99
0.80
0/0.5
1.00
1.5
0.86
u
0.94
07/28 06:30PM
Nhật Bản U23 + Mexico U23
Pháp U23 + Nam Phi U23
1.5
0.78
-0.98
5.5/6
-0.98
u
0.78
0.5/1
-0.98
0.78
2.5
0.80
u
1.00
GIẢI NGOẠI HẠNG TRUNG QUỐC
TRỰC TIẾP 03:30PM
Beijing Guoan (N)
Shanghai Port FC
Hòa
0.98
0/0.5
0.90
2/2.5
0.91
u
0.95
3.30
2.17
3.15
0.70
0/0.5
-0.82
1.0
-0.94
u
0.80
3.85
2.84
2.05
0.73
0.5
-0.85
2.5
-0.87
u
0.73
0
-0.80
0.68
1/1.5
-0.70
u
0.56
0
-0.71
0.59
2.5/3
-0.73
u
0.59
0.26
0.5/1
-0.38
0.5/1
0.64
u
-0.78
TRỰC TIẾP 03:30PM
Hebei FC (N)
Dalian Pro FC
Hòa
0.5
-0.98
0.86
2/2.5
0.96
u
0.90
2.02
3.70
3.20
0/0.5
-0.94
0.82
1.0
-0.90
u
0.76
2.61
4.55
2.01
0/0.5
0.71
-0.83
2.5
-0.84
u
0.70
0.5
-0.62
0.50
0.5/1
0.66
u
-0.80
0.5/1
-0.77
0.65
2.0
0.65
u
-0.79
0
0.47
-0.59
1/1.5
-0.61
u
0.47
TRỰC TIẾP 05:30PM
Tianjin Jinmen Tiger (N)
Changchun Yatai
Hòa
0.87
1/1.5
-0.99
2.5
0.98
u
0.88
7.80
1.40
4.25
0.82
0.5
-0.94
1.0
0.90
u
0.96
6.50
2.06
2.17
-0.85
1.0
0.73
2.5/3
-0.83
u
0.69
-0.76
0/0.5
0.64
1/1.5
-0.76
u
0.62
0.65
1.5
-0.77
2/2.5
0.72
u
-0.86
0.54
0.5/1
-0.66
0.5/1
0.55
u
-0.69
TRỰC TIẾP 07:30PM
Shanghai Shenhua (N)
Wuhan FC
Hòa
1.0
-0.97
0.85
2.5
0.96
u
0.90
1.58
5.60
3.75
0/0.5
0.84
-0.96
1.0
-1.00
u
0.86
2.31
5.10
2.13
0.5/1
0.75
-0.87
2/2.5
0.72
u
-0.86
0.5
-0.76
0.64
0.5/1
0.64
u
-0.78
1/1.5
-0.73
0.61
2.5/3
-0.77
u
0.63
0
0.33
-0.45
1/1.5
-0.67
u
0.53
GIẢI NGOẠI HẠNG TRUNG QUỐC - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 03:30PM
Beijing Guoan Tổng Số Phạt Góc
Shanghai Port FC Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.89
0.5
0.95
9.0
0.82
u
1.00
2.35
1.95
5.50
0.85
0/0.5
0.99
4.0
0.64
u
-0.82
3.05
2.06
3.25
-0.85
0/0.5
0.69
9.5
-0.98
u
0.80
0
-0.75
0.59
4.5
-0.98
u
0.80
TRỰC TIẾP 03:30PM
Hebei FC Tổng Số Phạt Góc
Dalian Pro FC Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1.0
0.79
-0.95
9.5
-1.00
u
0.82
1.65
3.00
5.50
0.5
0.84
1.00
4.5
-1.00
u
0.82
1.84
3.05
4.00
1/1.5
-0.96
0.80
9.0
0.77
u
-0.95
0.5/1
-0.76
0.60
4.0
0.65
u
-0.83
TRỰC TIẾP 05:30PM
Tianjin Jinmen Tiger Tổng Số Phạt Góc
Changchun Yatai Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.85
1/1.5
0.99
9.5
0.87
u
0.95
2.98
1.62
6.00
-0.90
0.5
0.74
4.5
0.87
u
0.95
3.40
1.74
4.00
-0.90
1.0
0.74
10.0
-0.88
u
0.70
0.70
0.5/1
-0.86
5.0
-0.78
u
0.60
TRỰC TIẾP 07:30PM
Shanghai Shenhua Tổng Số Phạt Góc
Wuhan FC Tổng Số Phạt Góc
Hòa
2.0
0.84
1.00
9.0
0.82
u
1.00
1.32
4.60
6.90
1.0
0.89
0.95
4.0
0.72
u
-0.90
1.53
4.40
4.20
2/2.5
-0.91
0.75
9.5
-0.96
u
0.78
1/1.5
-0.76
0.60
4.5
-0.96
u
0.78
FANTASY MATCH
07/28 03:30PM
Hebei FC + Changchun Yatai
Dalian Pro FC + Tianjin Jinmen Tiger
1.5/2
0.90
0.90
4.5/5
0.95
u
0.85
0.5/1
0.85
0.95
2.0
0.85
u
0.95
07/28 03:30PM
Shanghai Port FC + Changchun Yatai
Beijing Guoan + Tianjin Jinmen Tiger
1.5
0.85
0.95
4.5/5
0.90
u
0.90
0.5
0.70
-0.90
2/2.5
-0.90
u
0.70
07/28 03:30PM
Shanghai Port FC + Hebei FC
Beijing Guoan + Dalian Pro FC
0.5/1
0.80
1.00
4.5
0.88
u
0.92
0/0.5
0.85
0.95
2.0
0.98
u
0.82
07/28 05:30PM
Shanghai Shenhua + Changchun Yatai
Wuhan FC + Tianjin Jinmen Tiger
2/2.5
0.90
0.90
5.0
0.90
u
0.90
1.0
0.70
-0.90
2/2.5
-1.00
u
0.80
GIẢI VÔ ĐỊCH QUEENSLAND ÚC
TRỰC TIẾP 04:30PM
Lions FC
Capalaba Bulldogs
Hòa
2.0
0.92
0.92
4.0
0.96
u
0.86
1.19
7.90
6.30
1.0
-0.88
0.72
1.5/2
0.97
u
0.85
1.54
6.50
3.15
MALAYSIA SUPER LEAGUE
TRỰC TIẾP 07:15PM
Sabah
Sri Pahang FC
Hòa
0/0.5
0.97
0.83
2.5/3
0.93
u
0.87
2.14
2.90
3.30
0
0.70
-0.90
1.0
0.69
u
-0.89
2.78
3.45
2.12
TRỰC TIẾP 08:00PM
Melaka United
Terengganu
Hòa
0.95
0.5
0.85
3.0
-0.93
u
0.73
3.45
1.85
3.45
0.82
0/0.5
0.98
1/1.5
-0.92
u
0.72
4.25
2.34
2.20
TRỰC TIẾP 08:00PM
Selangor (N)
Johor Darul Takzim
Hòa
0.98
0.5/1
0.82
2.5/3
0.90
u
0.90
4.30
1.63
3.65
-0.99
0/0.5
0.79
1.0
0.69
u
-0.89
5.30
2.12
2.20
TRỰC TIẾP 08:00PM
UiTM FC (N)
Penang FC
Hòa
0.93
1.0
0.87
2.5/3
0.86
u
0.94
4.90
1.51
3.95
0.76
0.5
-0.96
1/1.5
-0.93
u
0.73
5.10
2.04
2.30
GIẢI HẠNG 1 TRUNG QUỐC
TRỰC TIẾP 04:30PM
Nanjing City (N)
Guizhou FC
Hòa
0
0.78
-0.94
2.0
-0.95
u
0.77
2.45
2.84
2.78
0
0.84
1.00
0.5/1
0.94
u
0.88
3.40
3.70
1.79
MALAYSIA PREMIER LEAGUE
TRỰC TIẾP 03:45PM
Kelantan
PDRM
Hòa
0.5
0.84
0.86
2.5
0.92
u
0.78
1.84
3.75
3.25
0/0.5
0.95
0.75
1.0
0.92
u
0.78
2.40
4.45
2.08
TRỰC TIẾP 08:00PM
Perak II
Kelantan United
Hòa
0
0.78
0.92
2.5
0.78
u
0.92
2.38
2.56
3.25
0
0.78
0.92
1.0
0.75
u
0.95
2.98
3.20
2.12
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NA UY
TRỰC TIẾP 12:00AM
Haugesund
Stromsgodset
Hòa
0.5/1
0.95
0.97
2.5/3
0.89
u
-0.99
1.74
4.40
4.00
0/0.5
0.99
0.91
1.0
0.80
u
-0.90
2.49
4.05
2.22
0.5
0.74
-0.82
2.5
0.73
u
-0.83
0.5
-0.67
0.57
1/1.5
-0.76
u
0.66
1.0
-0.78
0.70
2/2.5
0.52
u
-0.62
0
0.47
-0.57
0.5/1
0.51
u
-0.61
TRỰC TIẾP 12:00AM
Lillestrom
Sarpsborg 08
Hòa
0.5
0.88
-0.96
2/2.5
0.97
u
0.93
1.88
4.50
3.40
0/0.5
-0.94
0.84
0.5/1
0.70
u
-0.80
2.66
4.25
2.05
0.5/1
-0.84
0.76
2.5
-0.81
u
0.71
0.5
-0.60
0.50
1.0
-0.86
u
0.76
0/0.5
0.62
-0.70
2.5/3
-0.62
u
0.52
0
0.47
-0.57
0.5
0.49
u
-0.59
TRỰC TIẾP 12:00AM
Mjondalen
Stabaek
Hòa
0.5
0.94
0.98
2.5
-0.92
u
0.82
1.94
4.15
3.40
0/0.5
-0.90
0.80
1.0
0.98
u
0.92
2.66
3.95
2.12
0.5/1
-0.77
0.69
2/2.5
0.82
u
-0.92
0.5
-0.60
0.50
0.5/1
0.61
u
-0.71
0/0.5
0.70
-0.78
2.0
0.50
u
-0.60
0
0.53
-0.63
1/1.5
-0.67
u
0.57
TRỰC TIẾP 12:00AM
Odd BK
Sandefjord
Hòa
0.5
0.84
-0.92
2.5/3
0.98
u
0.92
1.84
4.25
3.70
0/0.5
-0.94
0.84
1.0
0.76
u
-0.86
2.53
3.85
2.25
0.5/1
-0.87
0.79
2.5
0.76
u
-0.86
0.5
-0.65
0.55
1/1.5
-0.81
u
0.71
0/0.5
0.62
-0.70
2/2.5
0.56
u
-0.66
0
0.43
-0.53
1.5
-0.60
u
0.50
FANTASY MATCH
07/29 12:00AM
Haugesund + Lillestrom
Stromsgodset + Sarpsborg 08
1/1.5
0.80
1.00
5.0
0.85
u
0.95
0.5
0.80
1.00
2/2.5
0.95
u
0.85
07/29 12:00AM
Haugesund + Olympiacos
Stromsgodset + Neftchi Baku
1/1.5
0.90
0.90
5.0
0.85
u
0.95
0.5
0.90
0.90
2/2.5
0.95
u
0.85
07/29 12:00AM
Haugesund + Schaffhausen
Stromsgodset + SC Kriens
1/1.5
0.84
0.96
5.5
0.80
u
1.00
0.5
0.84
0.96
2.5
0.90
u
0.90
07/29 12:00AM
Lillestrom + Olympiacos
Sarpsborg 08 + Neftchi Baku
1.0
0.80
1.00
4.5
0.85
u
0.95
0.5
-0.90
0.70
2.0
0.95
u
0.85
07/29 12:00AM
Mjondalen + CFR Cluj
Stabaek + Lincoln Red Imps FC
2.5
0.80
1.00
5.5
0.95
u
0.85
1/1.5
0.95
0.85
2.5
-0.95
u
0.75
07/29 12:00AM
Mjondalen + Midtjylland
Stabaek + Celtic
0.5/1
0.80
1.00
4.5/5
0.90
u
0.90
0/0.5
0.85
0.95
2/2.5
-0.90
u
0.70
GIẢI HẠNG 2 THỤY SĨ
TRỰC TIẾP 01:00AM
Schaffhausen
SC Kriens
Hòa
0.5
0.89
0.99
2.5/3
0.87
u
0.99
1.89
3.30
3.50
0/0.5
-0.95
0.83
1/1.5
-0.86
u
0.72
2.51
3.65
2.23
0.5/1
-0.88
0.76
3.0
-0.89
u
0.75
0.5
-0.66
0.54
1.0
0.68
u
-0.82
VÒNG LOẠI GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ CHÂU ÂU
TRỰC TIẾP 12:00AM
Neftchi Baku
Olympiacos
Hòa
0.82
0.5
-0.98
2/2.5
0.87
u
0.95
3.25
2.02
3.15
0.77
0/0.5
-0.93
1.0
-0.99
u
0.81
4.00
2.65
2.03
-0.89
0/0.5
0.73
2.5
-0.93
u
0.75
0
-0.74
0.58
0.5/1
0.62
u
-0.80
TRỰC TIẾP 12:00AM
Sheriff Tiraspol
Alashkert FC
Hòa
1.0
0.84
-1.00
2/2.5
0.92
u
0.90
1.47
5.60
3.85
0.5
-0.96
0.80
1.0
-0.91
u
0.73
2.04
5.50
2.24
1/1.5
-0.87
0.71
2.5
-0.90
u
0.72
0/0.5
0.59
-0.75
0.5/1
0.66
u
-0.84
TRỰC TIẾP 12:30AM
CFR Cluj
Lincoln Red Imps FC
Hòa
2.0
0.93
0.91
3.0
0.80
u
-0.98
1.17
10.00
6.00
1.0
-0.88
0.72
1/1.5
0.89
u
0.93
1.49
9.50
2.96
2/2.5
-0.93
0.77
3/3.5
-0.88
u
0.70
0.5/1
0.67
-0.83
1.5
-0.80
u
0.62
TRỰC TIẾP 12:45AM
Midtjylland
Celtic
Hòa
0/0.5
-0.88
0.72
2/2.5
0.79
u
-0.97
2.37
2.72
3.00
0
0.72
-0.88
1.0
-0.98
u
0.80
2.88
3.60
2.02
0
0.79
-0.95
2.5
-0.98
u
0.80
0/0.5
-0.78
0.62
0.5/1
0.60
u
-0.78
TRỰC TIẾP 01:00AM
Galatasaray (N)
PSV Eindhoven
Hòa
0.95
0/0.5
0.89
3.0
0.97
u
0.85
2.85
2.14
3.30
0
-0.97
0.81
1/1.5
-0.98
u
0.80
3.30
2.96
2.08
0
-0.83
0.67
2.5/3
0.75
u
-0.93
0.58
0/0.5
-0.74
1.0
0.59
u
-0.77
TRỰC TIẾP 01:00AM
Ludogorets Razgrad
NS Mura
Hòa
1/1.5
0.89
0.95
2.5
0.96
u
0.86
1.37
7.00
4.20
0.5
-0.99
0.83
1.0
0.92
u
0.90
2.01
5.20
2.32
1.0
0.64
-0.80
2/2.5
0.73
u
-0.91
0/0.5
0.60
-0.76
0.5/1
0.55
u
-0.73
TRỰC TIẾP 01:15AM
Young Boys
Slovan Bratislava
Hòa
1.5
0.99
0.85
2.5/3
0.86
u
0.96
1.33
6.40
4.80
0.5
0.89
0.95
1/1.5
-0.88
u
0.70
1.89
5.30
2.48
1/1.5
0.80
-0.96
3.0
-0.88
u
0.70
0.5/1
-0.86
0.70
1.0
0.70
u
-0.88
TRỰC TIẾP 01:30AM
Crvena Zvezda
Kairat Almaty
Hòa
1/1.5
0.91
0.93
2.5
0.75
u
-0.93
1.40
5.70
4.45
0.5
0.94
0.90
1.0
0.80
u
-0.98
1.94
6.20
2.26
1.5
-0.90
0.74
2.5/3
-0.90
u
0.72
0.5/1
-0.76
0.60
1/1.5
-0.74
u
0.56
TRỰC TIẾP 01:30AM
Sparta Praha
Rapid Wien
Hòa
0.5
0.94
0.90
3.0
0.88
u
0.94
1.94
3.05
3.65
0/0.5
-0.93
0.77
1/1.5
0.99
u
0.83
2.49
3.65
2.25
0/0.5
0.70
-0.86
2.5/3
0.71
u
-0.89
0
0.60
-0.76
1.0
0.59
u
-0.77
GIẢI HẠNG 2 PHẦN LAN
TRỰC TIẾP 10:30PM
EIF Ekenas
PK-35
Hòa
0/0.5
0.92
0.98
2.5
-0.94
u
0.82
2.16
3.10
3.20
0
0.67
-0.79
1.0
-0.95
u
0.83
2.77
3.80
2.02
0
0.65
-0.75
2/2.5
0.82
u
-0.94
0/0.5
-0.82
0.70
0.5/1
0.63
u
-0.75
TRỰC TIẾP 10:30PM
Gnistan Helsinki
KPV Kokkola
Hòa
0/0.5
0.82
-0.92
2.5/3
-0.99
u
0.87
2.11
3.10
3.30
0
0.63
-0.75
1/1.5
-0.82
u
0.70
2.68
3.90
2.04
0.5
-0.90
0.80
3.0
-0.77
u
0.65
0/0.5
-0.82
0.70
1.0
0.79
u
-0.91
TRỰC TIẾP 10:30PM
HJK Klubi 04 (N)
JIPPO
Hòa
0.5
0.95
0.95
2.5
-0.99
u
0.87
1.95
3.40
3.40
0/0.5
-0.94
0.82
1.0
-0.99
u
0.87
2.56
3.95
2.10
0.5/1
-0.85
0.75
2/2.5
0.74
u
-0.86
0.5
-0.64
0.52
0.5/1
0.61
u
-0.73
TRỰC TIẾP 10:30PM
RoPS Rovaniemi
MuSa
Hòa
0/0.5
0.82
-0.92
2.5
0.93
u
0.95
2.11
3.10
3.30
0
0.59
-0.71
1.0
0.95
u
0.93
2.58
3.95
2.08
0.5
-0.90
0.80
2.5/3
-0.82
u
0.70
0/0.5
-0.85
0.73
1/1.5
-0.67
u
0.55
TRỰC TIẾP 10:30PM
Vaasa VPS
FF Jaro
Hòa
0/0.5
-0.89
0.79
2.5/3
-0.97
u
0.85
2.41
2.65
3.25
0
0.78
-0.90
1.0
0.78
u
-0.90
2.92
3.50
2.04
0
0.86
-0.96
2.5
0.80
u
-0.92
0/0.5
-0.76
0.64
1/1.5
-0.86
u
0.74
GIAO HỮU CÂU LẠC BỘ
TRỰC TIẾP 09:00PM
AZ Alkmaar (N)
OFI Crete
Hòa
1.5/2
0.96
0.88
3.5
0.96
u
0.86
1.26
7.30
5.30
0.5/1
0.96
0.88
1.5
-0.99
u
0.81
1.60
6.90
2.85
1.5
0.72
-0.88
3/3.5
0.74
u
-0.92
0.5
0.60
-0.76
1/1.5
0.68
u
-0.86
TRỰC TIẾP 09:00PM
Bayer 04 Leverkusen
Utrecht
Hòa
1/1.5
0.92
0.92
3.5
0.98
u
0.84
1.42
4.95
4.70
0.5
0.92
0.92
1.5
-0.98
u
0.80
1.92
4.65
2.60
1.5
-0.88
0.72
3/3.5
0.76
u
-0.94
0.5/1
-0.78
0.62
1/1.5
0.69
u
-0.87
TRỰC TIẾP 10:00PM
Frosinone (N)
US Viterbese
Hòa
1/1.5
0.80
-0.96
3.0
-0.98
u
0.80
1.35
6.20
4.60
0.5
0.84
1.00
1/1.5
-0.99
u
0.81
1.84
6.30
2.40
1.5
-0.94
0.78
2.5/3
0.77
u
-0.95
0.5/1
-0.78
0.62
1.0
0.57
u
-0.75
CECAFA U23 CHALLENGE CUP (IN ETHIOPIA)
TRỰC TIẾP 03:45PM
Eritrea U23
Uganda U23
Hòa
0.80
1.0
-0.96
2/2.5
0.96
u
0.86
5.30
1.54
3.55
-0.92
0/0.5
0.76
0.5/1
0.70
u
-0.88
5.60
2.21
2.05
-0.92
0.5/1
0.76
2.0
0.72
u
-0.90
0.66
0.5
-0.82
1.0
-0.85
u
0.67
GIẢI HẠNG 4 ĐÔNG BẮC ĐỨC
TRỰC TIẾP 12:00AM
Berliner FC Dynamo
Energie Cottbus
Hòa
0.5/1
-0.98
0.82
3/3.5
0.97
u
0.85
1.77
3.55
3.65
0/0.5
0.97
0.87
1/1.5
0.80
u
-0.98
2.26
4.05
2.35
TRỰC TIẾP 12:00AM
BSG Chemie Leipzig
VfB Germania Halberstadt
Hòa
0.5/1
0.89
0.95
2.5/3
-1.00
u
0.82
1.63
4.25
3.70
0/0.5
0.89
0.95
1.0
0.77
u
-0.95
2.22
4.85
2.15
TRỰC TIẾP 12:00AM
FSV 63 Luckenwalde
FC Eilenburg
Hòa
0/0.5
0.84
1.00
2.5
0.84
u
0.98
1.98
3.15
3.35
0/0.5
-0.84
0.68
1.0
0.84
u
0.98
2.63
3.90
2.05
TRỰC TIẾP 12:00AM
Hertha Berlin II
ZFC Meuselwitz
Hòa
0/0.5
-0.96
0.80
2.5/3
0.88
u
0.94
2.18
2.69
3.50
0
0.76
-0.92
1/1.5
-0.91
u
0.73
2.86
3.40
2.10
TRỰC TIẾP 12:00AM
Optik Rathenow
Lokomotive Leipzig
Hòa
-0.97
0.5/1
0.81
3.0
0.80
u
-0.98
4.25
1.59
3.90
-0.97
0/0.5
0.81
1/1.5
0.87
u
0.95
4.50
2.07
2.40
TRỰC TIẾP 12:00AM
SV Lichtenberg 47
SV Tasmania Berlin
Hòa
0
0.78
-0.94
2.5
0.85
u
0.97
2.30
2.68
3.20
0
0.78
-0.94
1.0
0.85
u
0.97
3.00
3.50
2.00
ICELAND 1ST DIVISION
TRỰC TIẾP 02:15AM
Fjolnir
Grindavik
Hòa
0/0.5
0.90
0.94
3/3.5
0.87
u
0.95
2.13
2.82
3.40
0/0.5
-0.88
0.72
1/1.5
0.79
u
-0.97
2.51
3.70
2.22
0.5
-0.88
0.72
3.5
-0.88
u
0.70
0
0.60
-0.76
1.5
-0.92
u
0.74
07/29 03:00AM
IF Vestri
Grotta
Hòa
0
0.96
0.88
3/3.5
0.87
u
0.95
2.53
2.42
3.20
0
0.94
0.90
1.5
-0.88
u
0.70
3.05
2.99
2.18
0.70
0/0.5
-0.86
3.5
-0.91
u
0.73
0.50
0/0.5
-0.66
1/1.5
0.75
u
-0.93
FINLAND KAKKONEN
TRỰC TIẾP 10:30PM
FC Jazz
Ilves Kissat
0/0.5
0.87
0.95
3/3.5
0.95
u
0.85
0/0.5
-0.83
0.65
1/1.5
0.79
u
-0.99
TRỰC TIẾP 10:30PM
FC Reipas Lahti
JaPS
1.00
1.0
0.82
3/3.5
0.88
u
0.92
0.75
0.5
-0.93
1/1.5
0.75
u
-0.95
TRỰC TIẾP 10:30PM
Honka Espoo Akatemia
SalPa
1.0
0.84
0.98
3/3.5
0.98
u
0.82
0.5
-0.91
0.73
1/1.5
0.84
u
0.96
GIẢI HẠNG 2 NA UY
07/28 06:00PM
FK Senja
Kongsvinger
Hòa
0.85
1.5
0.99
3/3.5
0.89
u
0.93
5.80
1.34
4.90
-0.96
0.5
0.80
1.5
-0.93
u
0.75
5.60
1.80
2.60
TRỰC TIẾP 07:45PM
Rosenborg 2
Sotra SK
Hòa
0/0.5
-0.96
0.80
3.0
0.96
u
0.86
2.19
2.69
3.40
0
0.79
-0.95
1/1.5
0.99
u
0.83
2.81
3.25
2.20
07/28 08:30PM
Alta IF
Tromsdalen
Hòa
0.5
0.80
-0.96
3.5
-1.00
u
0.82
1.80
3.25
3.90
0/0.5
0.97
0.87
1.5
-0.96
u
0.78
2.25
3.90
2.40
TRỰC TIẾP 09:00PM
Valerenga 2 (N)
Floya IF
Hòa
1/1.5
0.95
0.89
3.5/4
0.99
u
0.83
1.45
4.80
4.50
0.5
0.96
0.88
1.5
0.87
u
0.95
1.96
4.20
2.70
TRỰC TIẾP 10:00PM
Kjelsas Fotball
Levanger FK
Hòa
0.5
0.82
-0.98
3.5
-1.00
u
0.82
1.82
3.40
3.60
0/0.5
0.98
0.86
1.5
-0.96
u
0.78
2.26
3.90
2.40
TRỰC TIẾP 10:30PM
Skeid Fotball
Oygarden FK
Hòa
0.5/1
0.93
0.91
3/3.5
-1.00
u
0.82
1.70
3.70
3.80
0/0.5
0.92
0.92
1/1.5
0.82
u
1.00
2.20
4.25
2.35

Tỷ lệ kèo nhà cái tối nay được đưa ra bởi các nhà cái châu Á cách đây khoảng 3 ngày, nếu bạn là một chuyên gia soi kèo châu Á thì bạn sẽ nắm được mức độ lên xuống của dòng tiền, từ đó có thể tìm ra được những kèo bất thường và mang về chiến thắng dễ dàng.

Lời giới thiệu

Kèo bóng đá là một trong những thuật ngữ cực kỳ quen thuộc và gần gũi với bất kỳ ai ưa thích cá độ bóng đá. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật toàn bộ những thông tin về tỷ lệ kèo nhà cái, cũng như các loại kèo nhà cái quen thuộc. 

Tỷ lệ kèo bóng đá là gì?

Trước khi tìm hiểu sâu hơn về tỷ lệ kèo nhà cái, thì việc nắm rõ khái niệm về tỷ lệ cá cược bóng đá là vô cùng cần thiết, bởi nó giúp người chơi dễ dàng hơn trong việc đặt cược. 

Tỷ lệ cá cược bóng đá được hiểu là sự chênh lệch giữa hai đội, bao gồm đội cửa trên và đội cửa dưới trong một trận thi đấu bóng đá. Thông thường các đội bóng mạnh sẽ được xếp ở cửa trên, các đội cửa trên này sẽ chấp các đội cửa dưới. Sự chênh lệch tương quan giữa đội cửa trên và cửa dưới sẽ được biểu thị qua tỷ lệ trong bảng kèo cá cược. 

ty-le-keo-nha-cai-chau-a
Tỷ lệ kèo nhà cái châu Á

Tỷ lệ kèo bóng đá kèo nhà cái có mấy loại?

Trên thị trường hiện nay có hai loại kèo nhà cái phổ biến nhất, có thể kể đến như kèo châu Á và kèo châu Âu. Tuy nhiên, theo sự phát triển của cá cược bóng đá, thì hiện tại cũng xuất hiện thêm các loại kèo khác như kèo Malaysia hay kèo bóng đá Ma Cao. Nhưng nhìn chung hai loại kèo nhà cái phổ biến nhất vẫn là châu Á và châu Âu.

Tỷ lệ kèo châu Á

Theo đánh giá của nhiều người chơi cá độ, thì kèo châu Á hiện tại đang rất được dân chơi cá độ yêu thích bởi tính  đa dạng về tỷ lệ cược, đồng thời cung cấp nhiều sự lựa chọn cho người chơi cá cược. 

Kèo châu Á cũng được gọi với một cái tên khác là kèo chấp, hoặc kèo Handicap, hoặc kèo trên – dưới. Đây là loại kèo đánh giá sức mạnh của hai đội bóng tham gia trận đấu. Theo đó, một mức tỷ lệ chấp của đội mạnh so với đội yếu sẽ được nhà cái đưa ra nhằm mục đích đảm bảo sự cân bằng của mỗi trận đấu.

Tỷ lệ cá cược trong kèo châu Á bao gồm các loại kèo sau:

Kèo 1/4 (0.25): Theo tỷ lệ kèo này thì đội được xếp ở cửa trên sẽ chấp 0.25 bàn so với đội xếp ở cửa dưới. Nếu như đội được xếp ở cửa trên mà giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn thì những người chơi mà đặt cược cho đội cửa trên sẽ được ăn tiền. Trong trường hợp mà hai đội hòa nhau thì người đặt cược sẽ thua một nửa tiền, và nếu đội cửa trên thua thì người chơi sẽ mất cả tiền.

Kèo 1/2 (0.5): Theo tỷ lệ kèo này thì đội được xếp ở cửa trên sẽ chấp 0.5 bàn so với đội xếp ở cửa dưới. Trong trường hợp đội xếp ở cửa trên giành được chiến thắng thì người chơi cá cược sẽ được ăn tiền. Nếu trận đấu kết thúc với kết quả hòa hoặc thua thì người chơi sẽ mất toàn bộ tiền cược.

Kèo 3/4 (0.75): Nếu người chơi đặt cược vào đội xếp ở cửa trên mà đội bóng này giành được thắng lợi với cách biệt từ 2 bàn trở lên thì sẽ nhận được tiền. Nếu đội cửa trên giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn thì người chơi sẽ nhận được một nửa tiền. Trong trường hợp trận đấu kết thúc với kết quả hòa hoặc thua thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền. 

Kèo 1 nửa trái rưỡi (1.25): Đối với loại kèo này nếu người chơi đặt cược vào đội cửa trên mà đội bóng này giành chiến thắng với cách biệt là 1 bàn thì sẽ giành được một nửa số tiền cược. Nếu đội cửa trên giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn đổ lên thì người chơi sẽ nhận được toàn bộ tiền cược. Trong trường hợp trận đấu kết thúc với kết quả hòa hoặc thua thì người chơi sẽ mất toàn bộ tiền cược.

Kèo 11.5 trái (1.5): Người chơi cá cược sẽ nhận được toàn bộ tiền cược nếu đội cửa trên giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn, trong trường hợp chỉ thắng với cách biệt 1 bàn thì thua hết tiền cược. 

Kèo 1 trái rưỡi 2 trái (1.75): Nếu đội cửa trên giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn thì người chơi sẽ ăn được nửa tiền cược. Nếu đội cửa trên giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn thì người chơi sẽ nhận được toàn bộ tiền cược. 

Tỷ lệ kèo nhà cái châu Âu

So với kèo châu Á thì kèo châu Âu có phần đơn giản hơn, và tỷ lệ cũng cao nhất nếu so với các loại kèo khác. Theo thống kê thì người chơi cá cược hiện nay ưa thích kèo châu Âu hơn cả, bởi khi lựa chọn đặt cược theo kèo châu Âu thì người chơi chỉ cần quan tâm duy nhất đến kết quả của trận đấu thắng, hòa hoặc thua. 

Trên bảng soi kèo của nhà cái, kèo châu Âu được ký hiệu là 1×2. Trong đó:

 1: là ký hiệu giành cho đội chủ nhà. Nếu bạn chọn đội chủ nhà thì bạn chọn 1. Nếu đội chủ nhà thắng thì người chơi cá cược sẽ nhận được toàn bộ tiền. 

X (draw): là ký hiệu thể thiện kết quả hòa cho cả hai đội. Trong trường hợp hai đội hòa nhau thì người chơi cá cược sẽ thắng toàn bộ tiền cược. 

2: là ký hiệu thể hiện đội khách. Nếu người chơi cá cược đặt 2, đồng nghĩa với việc họ lựa chọn đội khách giành chiến thắng. Nếu đội khách thắng, thì người chơi sẽ nhận được toàn bộ tiền cược. 

Tỷ lệ kèo Malaysia

Kèo Malaysia cũng là một trong những loại kèo quen thuộc với người chơi cá cược. Kèo Malaysia luôn hiển thị âm hoặc dương dựa vào thông số đối đầu giữa cái đội bóng. 

Khi đặt cược kèo Malaysia, nếu người chơi thắng kèo sẽ nhận được toàn bộ số tiền đã đặt cược, còn nếu thua thì sẽ lấy số tiền đặt cược nhân với tỷ lệ kèo Malaysia đã đưa ra.

Tỷ lệ chấp bóng của kèo Malaysia được nhà cái chia ra làm 2 tỷ lệ đặt cược bao gồm tỷ lệ kèo Malaysia dương và tỷ lệ kèo Malaysia âm. 

Tỷ lệ bóng đá Ma Cao

Kèo bóng đá Ma Cao không giống với các loại kèo bóng đá khác bởi mỗi loại kèo cá cược lại có một loại tỉ lệ ăn thua khác nhau. Đối với kèo Ma Cao, đội bóng có nhiều khả năng chiến thắng càng cao thì tỷ lệ Ma Cao ăn thua lại thấp hơn, điều này khiến cho kèo Ma Cao là kèo tương đối khó chơi.

Đối với kèo Ma Cao, tỷ lệ ăn thua liên tiếp được điều chỉnh liên tiếp trong hầu hết các trận đấu. Tùy từng trận đấu khác nhau mà kèo có thể lên hay xuống. Theo kinh nghiệm của dân chơi cá cược chuyên nghiệp thì lựa chọn kèo Ma Cao ở đầu trận đấu sẽ an tâm hơn cả. 

Địa chỉ xem tỉ lệ kèo bóng đá chính xác

Hiện nay có rất nhiều các trang mạng được lập ra để người chơi cá cược có thể tham khảo tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái. Tuy nhiên việc lựa chọn kênh xem tỷ lệ kèo chính xác, nhanh và uy tín cũng khiến người chơi phải đau đầu.

xem-ty-le-keo-nha-cai-tai-xoilac-net
Xem tỷ lệ kèo nhà cái tại Xoilac.live

Xem tỷ lệ kèo nhà cái tại Xoilac.live

Xoilac.Live là trang web trình chiếu các giải bóng đá cấp quốc gia, thế giới, và trận đấu nổi tiếng ở nhiều khu vực, châu lục. Người truy cập sẽ được xem các video bóng đá chất lượng cao, xem bóng đá trực tuyến hoặc xem lại trận đấu, nghe bình luận tiếng Việt rõ ràng chuyên nghiệp. Hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, và hỗ trợ đường truyền internet ổn định. Mọi trận đấu đều được phát sóng hoàn toàn miễn phí cho tất cả khán giả theo dõi.

Là một website liên tiếp cập nhật các giải đấu, thông tin trận đấu cũng như tỷ lệ kèo, Xoilac.tv luôn khiến người chơi cá cược vô cùng an tâm bởi tính chuẩn xác, mức độ nhanh nhạy trong việc cập nhật thông tin kèo, tỉ số trận đấu. Thông tin luôn được cập nhật nhanh chóng tính theo giây. Bảng bao gồm các số liệu thống kê để bạn dễ dàng nắm bắt tình hình, so sánh, đối chiếu kết quả của các đội. Bạn sẽ ngay lập tức tìm được lịch thi đấu mới nhất, kết quả bóng đá, tư vấn soi kèo, và tỷ lệ kèo nhà cái.

Lý do nên xem kèo bóng đá tại XoilacTV

ty-le-keo-bong-da-ngoai-hang-anh-truoc-tran
Tỷ lệ kèo bóng đá Ngoại hạng Anh trước trận đấu

Hiện nay có rất nhiều trang web được lập ra nhằm giúp người chơi cá cược thể hiện đam mê của mình, trong đó nổi bật hơn cả là XOILAC.NET. 

Với đội ngũ nhân viên giàu đam mê, kinh nghiệm với bóng đá nên toàn bộ tỷ lệ nhà cái của các trận đấu trên toàn thế giới luôn được cập nhật một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Bên cạnh đó, bất kỳ thông tin nào được update bởi xoilac cũng đảm bảo đầy đủ tính chính xác và được trau chuốt kỹ càng về mặt nội dung.

Bên cạnh đó, xoilac có phương thức làm việc một cách nhanh chóng, chính vì thế bất kỳ biến động nào về tỷ lệ kèo cá cược cũng được điều chỉnh và gửi đến người chơi cá độ một cách nhanh chóng. Đây cũng là thế mạnh của xoilac giúp cho người chơi tiếp cận được thông tin nhanh chóng và có thể lựa chọn được chính xác hơn. 

Như vậy tỷ lệ kèo nhà cái luôn đóng vai trò quan trọng trong cá cược bóng đá. Việc lựa chọn nhà cái đáng tin cậy để cập nhật chính xác và liên tục tỷ lệ kèo rất quan trọng giúp người chơi cá cược có thể làm giàu nhanh chóng. Xoilac TV chúc các bạn có thể thắng cược. 

X

X

X